Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole XV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole XV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lutego 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zaangażowanie zuchów/harcerzy drużynowych, ich opiekunów, pedagogów oraz rodziców do wspólnych inicjatyw służących ich wychowaniu. Zachęcamy do podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole i poza nią oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole”

 1. Test wiedzy o harcerstwie i zuchostwie w Polsce i na świecie (m.in. znajomość historii harcerstwa/zuchostwa, jego symboliki, regulaminu mundurowego…). Ocena na podstawie wyników testów oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 2. Mapa pamięci o miejscach i bohaterach – stworzenie mapki z zaznaczeniem miejsc ważnych dla okolicy zastępu. Ocena na podstawie przygotowanej mapy oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 3. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp. Ocena na podstawie informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 4. Organizacja dnia/pokazu pierwszej pomocy w szkole. Ocena na podstawie zdjęć oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu www.konkursy.spe.edu.pl.
 5. Podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole. Ocena na podstawie informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu www.konkursy.spe.edu.pl.
 6. Konkurs piosenki harcerskiej/zuchowskiej bądź konkurs recytatorski. Ocena na podstawie nagrania, zdjęć oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 7. Organizacja akcji typu „oszczędzaj wodę”, „szanuj zieleń”… w szkole i poza szkołą – praca w formie plakatu. Ocena na podstawie przygotowanego plakatu oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 8. Aktywny zuch/harcerz i uczeń – przykłady współpracy drużyn harcerskich oraz jej pojedynczych członków ze szkołami i środowiskiem lokalnym…. Ocena na podstawie informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 9. Sprawności i stopnie harcerskie oczyma zucha/harcerza– konkurs fotograficzny. Ocena na podstawie zdjęć, prac plastycznych oraz informacji przesłanej przez szkołę, poprzez stronę konkursu http://konkursy.spe.edu.pl .
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun zuchów/harcerzy w szkole”, który w okresie od 18.02.2020 r. do 18.05.2020 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 18 lutego 2020 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Adres jury konkursu „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@harcerstwowszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!