Opiekun – drużynowy zuchów/harcerzy w szkole II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun – drużynowy zuchów/harcerzy w szkole II edycja

realizowanym w okresie od 19.01.2016 r. do 07.03.2016 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 stycznia 2016 r.

Program kursu:
 1. Rola organizacji harcerskich w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie.
 3. Współczesny zuch/harcerz i zastępowy, drużynowy… – prawa, obowiązki, role i zadania.
 4. Obrzędy i zwyczaje na zbiórkach i obozach – umundurowanie, meldowanie, obrządek zbiórek itp.
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 6. Propozycje gier i zabaw, również terenowych.
 7. Konspekty zbiórek zuchowych/harcerskich.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Przemysław Padzik
p.padzik@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 12

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail
  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Dodaj komentarz