Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz